Header image
Header image 
 
O.S.P.A. Timisoara
 
  

 

 
 

ACTIVITEA DE STUDII ȘI CERCETĂRI PEDOLOGICE ȘI AGROCHIMICE DIN SUD-VESTUL ROMÂNIEI

Scurt istoric

Cercetarea pedologică şi agrochimică din această parte a ţării este legată de întemeierea ştiinţei despre sol, ilustrată în primele hărţi realizate în ţara noastră de Gh. Munteanu Murgoci, Petre Enculescu, Pache Protopopescu, Gh. Ionescu Siseşti sau cele ale lui Constantin Chiriţă (în Munţii Banatului), însă primele acţiuni de cartare pedologică în Banat au fost executate începând cu anul 1951, sub îndrumarea iluştrilor dascăli I. Staicu şi C.V. Oprea care au "păstorit" cu multă dăruire profesională un număr semnificativ de viitori pedologi şi agrochimişti, ce avea să devină, la rândul lor, autori ai unor valoroase studii şi cercetări de specialitate, precum şi conducători de instituţii sau cadre universitare.
Începând cu anul 1959, pe baza unui nucleu format din aceste cadre de specialitate bine instruite, se organizează la Timişoara un laborator zonal de pedologie şi agrochimie (Centru de Pedologie şi Agrochimie), răspunzându-se astfel unor necesităţi stringente în acest domeniu nou de activitate.
Este remarcabilă zona mare pe care şi-au desfăşurat activitatea specialişti formaţi în bună măsură la sânul şcolii agronomice timişorene, ei acoperind cu pedologi şi agrochimişti întreaga parte de vest a ţării, de la Dunăre la Tur, însumând azi aria de activitate a şase Oficii pentru Studii Pedologice şi Agrochimice : Timişoara (Timiş şi Caraş-Severin), Arad, Hunedoara, Bihor, Mehedinţi, Satu Mare).
Recunoaşterea valorii şcolii de pedologie din această parte a ţării a făcut posibilă organizarea la Timişoara, în anul 1961, a primei Conferinţe Naţionale de ştiinţa Solului, gestionată de către membrii fondatori ai Societăţii Naţionale Române pentru ştiinţa Solului.
În anul 1969, OSPA Timişoara, cu sediul (încă din 1965) în imobilul (respectiv construcţia şi terenul aferent) situat în Timişoara, B-dul Gen. I. Dragalina, nr. 9 (fost 13 Decembrie, nr. 9), ia fiinţă în actuala formă de organizare, la început sub numele de Laborator de Pedologie şi Agrochimie , iar din 1975 sub actuala denumire, desfăşurându-şi activitatea (în regim de autofinanţare), pe cuprinsul judeţelor Timiş şi Caraş-Severin, deservind o suprafaţă de peste l,l milioane ha de teren agricol, până la începutul lunii mai 2009 (05.05.2009), când în temeiul Somaţiei nr. 81/23.01.2009, întocmită la solicitarea Episcopiei Romano-Catolice în baza Deciziei nr. 2361/10.06.2008, emisă de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, personalul OSPA este evacuat silit din imobilul situat pe str. Gen. I. Dragalina, nr. 9, activitate fiind astfel blocată în totalitate pentru o perioadă de câteva luni.
Începând cu a doua parte a anului 2009 şi pe tot parcursul anului 2010, până la 29.04.2011 OSPA Timişoara, şi-a desfăşurat activitatea în următoarele locaţii:
    - Aleea Ghirodei, nr. 32, conform Contractului de locaţiune nr. 469/16.04.2009, încheiat cu Universitatea “Politehnica” Timişoara,
    - Calea Aradului, nr. 119 unde cu sprijinul conducerii USAMVB Timişoara o bună parte din personalul laboratorului îşi desfăşoară activitatea în laboratoarele de cercetare ale Departamentului de ştiinţele Solului şi Nutriţia plantelor, Facultatea de Agricultură, USAMVB Timişoara (laboratoare aflate în diferite faze de acreditare instituţională),
    - respectiv în imobilul situat pe DN 56 Timişoara-Arad, km 15,4 de pe teritoriul comunei Sânandrei, judeţul Timiş, aflat în proprietatea OSPA Timişoara.
Din luna mai 2011 o parte (19 persoane) din personalul de specialitate( tehnic şi administrativ ) al OSPA Timişoara îşi desfăşoară activitatea în locaţia din Calea şagului nr.140 A, în baza Contractului de comodat nr.1330 din 08.04.2011 încheiat cu DAJ Timiş.
În decursul celor 60 de ani de activitate,desfăşurată în sprijinul agriculturii din această parte a ţării, specialişti acestei instituţii au elaborat un impresionat număr de proiecte şi studii pentru cunoaşterea solurilor,caracterizarea potenţialului productiv şi ameliorarea terenurilor agricole, au participat direct sau au colaborat cu unităţi de cercetare şi învăţământ la elaborarea de studii şi lucrări de mare anvergură în domeniul pedologiei şi agrochimiei, care au vizat valorificarea superioară a fondului funciar al judeţelor pe care le-au deservit şi le deservesc.
Pentru fundamentarea recomandărilor ce se fac în cuprinsul studiilor pedologice şi agrochimice, cu privire la elaborarea tehnologiilor de cultură a plantelor şi de stabilire a necesarului de îngrăşăminte şi amendamente ale exploataţiilor agricole, începând cu anul 1970, a fost creată(D. Teaci şi I. Crişan) o reţea de câmpuri experimentale proprii, cu caracter de lungă durată, amplasate în zone pedoclimatice caracteristice (Sânandrei, Dumbrava,Voiteni, Jimbolia, fiind doar câteva din locaţiile din reţeaua de câmpuri experimentale în care OSPA Timişoara îşi desfăşura şi desfăşoară activitatea de cercetare), având ca tematică de cercetare probleme legate de folosirea economică a îngrăşămintelor şi amendamentelor, evoluţia solurilor sub influenţa fertilizării şi amendării valorificarea dejecţiilor de la complexele zootehnice sau a staţiilor de epurare, tehnologii de punere în valoare a terenurilor grele şi tasate, testarea sortimentelor noi de îngrăşăminte în vederea omologării acestora, în context similar cu alte activităţi tehnice precum omologarea soiurilor, controlul calităţii seminţelor, protecţia plantelor etc., obiective esenţiale ale activităţii de producţie şi cercetare agricolă, coordonată de către MADR.
Astfel pe solurile din zona dealurilor piemontane au fost identificate încă din primele cicluri de cartare agrochimică, suprafeţe însemnate ocupate cu soluri slab aprovizionate în potasiu. Amplasarea de către O.S.P.A. Timişoara în aceste zone (Pietroasa, Dumbrava, Sudriaş), a unor câmpuri experimentale, a demonstrat eficacitatea aplicării îngrăşămintelor potasice. Acelaşi lucru a fost demonstrat şi de complexul experimental amplasat pe muntele Semenic (schema variantelor fiind asemănătoare cu cele de la Găvojdia, Honorici, Sălbăgelul Nou şi Poiana Mărului, precum şi cu cele existente în prezent în reţeaua de cercetare O.S.P.A.-I.C.P.A.).
Cercetările efectuate în Banat de către Staicu I., Văcaru Lia, Bratu V.,Oprea CV.,Drăgan I., etc. cu privire la efectul îngrăşămintelor şi amendamentelor asupra recoltelor şi a modificărilor produse în sol şi plante au fost completate de rezultatele obţinute de către specialiştii OSPA Timişoara, care, pe parcursul a peste 40 de ani de observaţii în câmpuri experimentale şi parcele de referinţă, au emis o seri de recomandări privind fertilizarea terenurilor agricole în zone pedoclimatice caracteristice spaţiului cercetat: Luvosoluri (Dumbrava, Sudriaş), Stagnosoluri (Pietroasa), Vertosoluri (Răuţi), Preluvosoluri (Sânandrei, Corneşti, Maşloc), Cernoziomuri (Voiteni, Jimbolia, Satchinez), Aluviosoluri (şag), recomandări care au putut fi generalizate în diferite locaţii cu soluri similare.
De asemenea câmpurile de observaţie au reprezentat şi reprezintă, atât pentru specialiştii oficiului cât şi pentru cadrele tehnice agricole, adevărate şcoli de formare şi documentare profesională de specialitate, capabile să ofere oricând explicaţii ale unor cauze care restricţionează producţia agricolă, în care pe lângă activitatea de cercetare şi producţie îşi desfăşoară practica studenţi ai diferitelor unităţi de învăţământ sau se documentează diferiţi doctoranzi.
     
Director,                       
Prof. Dr. ing. Dorin ţărău

Copyrite© O.S.P.A. Timisoara 2010