Header image
Header image 
 
O.S.P.A. Timisoara
 
  
 
 

 
 

Aici găsiţi: Ordinul nr. 278/ 2011

Ordinul nr. 238/2011 Regulament O.S.P.E.

Legea nr. 243 din 5.12.2011 (Legea 243 2011)

 • Oficiile pentru Studii Pedologice şi Agrochimice (deci şi OSPA Timişoara) sunt înfiinţate în baza Decretului 151/1975 şi în prezent funcţionează în conformitate cu prevederile Ord. nr. 278/2011 și 238/2011 cu modificările şi completările ulterioare (HG 1331/2004), a HG 362/2002, privind organizarea şi funcţionare a Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, în baza OUG. 38/2002 și 243/2011 privind întocmirea şi finanţarea studiilor pedologice şi agrochimice şi finanţarea Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură şi sol-vegetaţie forestieră pentru silvicultură precum şi a Ord. MAAP 278/2011, având sarcini ce decurg din Programul naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură; privind elaborarea de studii pedologice şi agrochimice, precum şi realizarea şi reactualizarea periodică a Sistemului naţional şi judeţean de monitorizare sol-teren pentru agricultură ,,anual o dată cu adoptarea legii bugetului de stat, se aprobă suprafeţele şi sumele aferente execuţiei programului stabilit”, precum şi a celor referitoare la implementarea politicilor agricole şi comunitare cu privire la : “..optimizarea exploataţiilor şi conservarea solurilor, cercetare ştiinţifică de specialitate.. “ iniţiate de către MADR conform HG 8/2009 (capI , art1, al 3) şi a completărilor făcute în baza Hotarârii Guvernului nr.725/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi a Hotarârii Guvernului nr. 751/2010 privind măsurile de reorganizare a directiilor pentru agricultura judetene şi a municipilui Bucureşti.
  • ,,Studiile pedologice şi agrochimice şi informaţiile din Baza de date a sistemelor judeţene de monitorizare sol-teren, aflate la OSPA, reprezintă bun proprietate publică şi sunt accesibile contra cost persoanelor fizice şi juridice interesate, cu excepţia cazurilor reglementate potrivit prevederilor legale” (Ord. 238/2011, Art. 13)
 • De asemenea dorim să menţionăm faptul că în conformitate cu Ordinul MAAP 223/2002, cu privire la structura organizatorică, obiectul de activitate şi atribuţiile oficiilor de studii pedologice şi agrochimice acestea (deci şi OSPA Timişoara) execută contra cost persoanelor fizice şi juridice:
  • a) studii pedologice în vederea aplicării lucrărilor agropedoameliorative, respectiv a măsurilor de protecţie şi creştere a capacităţii de producţie a solurilor (amendare, scarificare, afânare, combaterea eroziunii solurilor);
   b) studii de încadrare a terenurilor agricole în clase de calitate în vederea concesionării, arendării şi în dimensionarea creditului ipotecar;
   c) studii pentru furnizarea datelor necesare stabilirii corecte a impozitului pe venitul agricol şi altor taxe, în vederea stabilirii corecte a obligaţiilor fiscale ale contribuabililor;
   d) studii de specialitate privind poluarea solului;
   e) studii de specialitate pentru înfiinţarea plantaţiilor de livezi, vii, amenajări orizicole şi legumicole, silvice şi piscicole şi a altor amenajări agrosilvice;
   f) studii agrochimice pentru utilizarea raţională şi eficientă a îngrăşămintelor şi amendamentelor;
   g) studii de specialitate privind exploatarea raţională şi eficientă a terenurilor agricole;
   h) studii pedologice necesare aplicării prevederilor legale pentru scoaterea terenurilor din circuitul agricol şi stabilirea corectă a taxelor aferente;
   i) studii pedologice pentru fundamentarea proiectelor de redare în circuitul productiv a terenurilor degradate şi poluate sau pentru prevenirea şi combaterea aridizării;
   j) studii pedologice pentru fundamentarea proiectelor privind impactul unor însuşiri ale solului asupra obiectivelor social economice;
   k) analize de sol, plantă, îngrăşăminte, rezidii de pesticide din sol şi plantă;
   l) analize privind calitatea produselor alimentare potrivit legii;
   m) testări sau verificări de produse şi tehnologii de producţie ecologică pentru agricultură şi silvicultură;
   n) servicii de consultanţă şi extensie specifice, precum şi prestări de servicii pentru persoane fizice sau juridice străine, în domeniul de activitate;
 • Personal de specialitate - relaţii cu publicul:
  • - Responsabil laborator O.S.P.A.: Liliana Brei tel. 0751/11.73.72
   - Studii agrochimice directiva nitraţi: Bogdan Gheorghiu tel. 0751/02.56.64
   - Studii şi referate pedologice (clasa de calitate-fertilitate): Radu Bertici tel. 0751/11.73.74
   - Secretariat O.S.P.A. Timişoara: 0256/49.21.16

Copyrite© O.S.P.A. Timisoara 2010