Director
Ec. Câmpean Alexandra
Tel: 0748 119 177

Serviciul Studii și Cercetări Pedologice-Agrochimice, 
Analize Fizico-Chimice, Hidrofizice

Șef Serviciu

Dr. Ing. Beutură Deliu

Tel: 0751 259 552

 

Birou Laborator

Șef Birou

Ing. Brei Liliana-Maria

Tel: 0751 117 372

 

Responsabili Studii pastorale

Ing. Mucete Loredan, Ing. Moiș Gheorghe

Tel: 0751 172 395

 

Contabilitate,  Resurse Umane, Administrativ

Ec. Poinar Nicoleta-Laura

Tel: 0752 094 515

Secretariat

Referent Drăgulescu Dorica

Tel: 0751 117 370

 

Contact

Formular de contact